สำรองข้อมูล (iOS)

icloud

หลังจากส่งคำขอเปลี่ยนเครื่องแล้ว โปรดสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณล่วงหน้า

วิธีสำรองข้อมูลด้วย iCloud

 • ขั้นตอนที่ 1

  สำรองข้อมูล 'อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่' บน iCloud

  setting-icon
  ios-step-1
 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกการสำรองข้อมูล iCloud

  ios-step-2
 • ขั้นตอนที่ 3

  เลือกสำรองข้อมูลทันทีเพื่อสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น

  ios-step-3

การกู้คืนข้อมูล (iOS)

icloud

หลังจากได้รับเครื่องใหม่ของคุณแล้ว โปรดดำเนินการสำรองข้อมูลต่อไป

วิธีการกู้คืนเครื่องด้วย iCloud

 • ขั้นตอนที่ 1

  เปิด 'อุปกรณ์ใหม่ของคุณ' และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

  setting-icon
  ios-step-1
 • ขั้นตอนที่ 2

  บนหน้าจอแอปฯ หรือข้อมูล โปรดกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud

  ios-step-2
 • ขั้นตอนที่ 3

  ทำการกู้คืนของคุณให้เสร็จสิ้น

  ios-step-3

สำรองข้อมูล (แอนดรอยด์)

google drive

หลังจากส่งคำขอเปลี่ยนเครื่องแล้ว โปรดสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณล่วงหน้า

วิธีสำรองข้อมูลด้วย Google Drive

 • ขั้นตอนที่ 1

  สำรองข้อมูล 'อุปกรณ์ก่อนหน้าของคุณ' บน Google Drive

  setting-icon
  android-step-1
 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกสำรองข้อมูล

  android-step-2
 • ขั้นตอนที่ 3

  แตะที่ปุ่มสำรองข้อมูลทันทีเพื่อสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น

  android-step-3

การกู้คืนข้อมูล (Android)

icloud

หลังจากได้รับอุปกรณ์ใหม่ของคุณแล้ว โปรดดำเนินการสำรองข้อมูลต่อไป

วิธีการกู้คืนอุปกรณ์ด้วย Google Drive

 • ขั้นตอนที่ 1

  เรียกใช้การตั้งค่าบนอุปกรณ์ใหม่ของคุณ

  setting-icon
  android-step-1
 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกสำรองและกู้คืน

  android-step-2
 • ขั้นตอนที่ 3

  กดสวิตช์ในการคืนค่าอัตโนมัติเพื่อสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น

  android-step-3